TABEL NOMINAL

cu angajaţii unităţii - an şcolar 2015-2016

NR.
CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA
1. ALAMĂ A. ALEXANDRU-SERGIU Profesor
2. ANDREI I. VOICU-VALER Profesor practică
3. BACIU P. EUGENIA-LILIANA Secretar
4. BARB Z. CORNEL Paznic
5. BARTHA A. ALEXANDRU-CRISTIAN Profesor
6. BOGDAN L. MIHAELA Bibliotecar
7. BRADEA M. SIMONA-MIHAELA Profesor
8. BRAGA I. LILIANA Îngrijitor
9. BUCUR I. IOAN Electrician
10. BUZAŞ A. ELENA Îngrijitor
11. CEZAR L. LUCIAN-GRIGORE Mecanic întreţinere
12. CIOC E. BIANCA Director adjunct
13. CIORTEA I. LUCIANA-MARIA Profesor
14. CISMAŞ E.T. SILVIA-MANUELA Profesor
15. CIUCHINĂ A. ADELA MELANIA Profesor
16. CIUCHINĂ N. NICOLAE-LEONTIN Profesor
17. COŞARA V.B. ADINA Profesor
18. CURCJI I. IRINA Profesor
19. DĂNGULEA P. POLLIANA -MIHAELA Îngrijitor
20. DÂRJAN D. ELENA Îngrijitor
21. DEAC D. ELENA-CRISTINA Contabil șef
22. DRĂGAN V.B. CRISTINA Profesor
23. DRĂGHICI N. CĂTĂLINA-GABRIELA Profesor
24. DREANCĂ G. IONEL Profesor
25. FLORICICĂ V. DANIELA-ANGELA Profesor
26. FOALTIN N. NICOLETA-MARIA Laborant
27. FOTICI I. CORNELIA-FLORENTINA Profesor
28. GORCEA A. ELENA Profesor practică
29. GOREA V. LILIANA Îngrijitor
30. HOLLO W.A. MARIN Îngrijitor
31. HURUBIAN I. RODICA Profesor
32. IACOB M. FELICIA Profesor practică
33. IOSIF I. DORINA Profesor
34. IVANITCHI B. MONIKA Profesor
35. IZELE I. IULIU-TIBERIU Profesor
36. LAZĂR A. CARMEN Profesor
37. LAZĂR E. NICOLAIE-ZAHARIE Profesor practică
38. MACARIA D. ANA-MARIA Profesor
39. MAIOR I. ANGELA Profesor
40. MAIOR G. GHICU-DĂNUŢ Profesor practică
41. MĂLĂNCRĂVEAN D. OVIDIU-DUMITRU Director
42. MEDREA N. TATIANA Secretar
43. MEDREA E. EUGEN-OVIDIU Profesor practică
44. MEZEI V. MARIOARA-VIRGINIA Profesor
45. MIHAI I. VALERICĂ Muncitor
46. MIHĂILĂ G. GHEORGHE Profesor
47. MUŞUNOI V. DANIELA Profesor
48. NISTOR V. ALINA Profesor
49. NOAGHIU-CAZAC I. DANIELA-MIRELA Profesor
50. OŞAN V. ANCA - MONICA Profesor
51. PAVEL D. AURELIAN Informatician
52. POP A. AURELIA Profesor
53. POPA I. IANINA Profesor
54. RĂDULESCU G. ADRIAN-CRISTIAN Profesor
55. ROMONŢI P. ALEXANDRINA Profesor
56. RUJOI S. RAUL Profesor
57. RUJOI W.E. CLAUDIA Bibliotecar
58. RUS N. CRISTINA Profesor
59. RUSU M. JOZSEF Profesor
60. RUSU V. IOAN Maistru instructor
61. SERACU N. AURELIA Profesor
62. SRBU I. ION-EUGEN Profesor
63. SUCIU C. ELENA Profesor
64. ȘTAIER I. IOANA-ELENA Profesor
65. ȘTEF V. IOAN Psiholog şcolar
66. TARŢA-MOGA I. ANA Profesor
67. THIESZ R. ROBERT-TIBOR Profesor
68. TITTES-GHERMAN P.P. MIHAELA Profesor
69. TURCINSCHI W.E. FLORIN-GHEORGHE Paznic
70. VARGA I. MARTA Profesor
71. VODĂ S. CRISTINA-MONICA Profesor
72. ZAHARIA D. EUGEN-DUMITRU Profesor